DB_navi7

봄빛
Canon | Canon EOS-1D X Mark II | 2021-02-13 13:26:42
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/250s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 85.00mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
Canon | Canon EOS-1D X Mark II | 2021-02-13 13:26:42
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/250s | F2.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 85.00mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
OLYMPUS IMAGING CORP. | E-PL1 | Program Normal | Multi-Segment | Auto WB | 1/80s | F5.4 | 0.00 EV | ISO-250 | 38.00mm | 35mm equiv 76mm | Flash not fired; Auto mode
Canon | Canon EOS-1D X Mark II | 2021-02-13 13:50:21
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/160s | F8.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 35.00mm | Flash fired; Compulsory flash mode
Canon | Canon EOS-1D X Mark II | 2021-02-13 14:26:42
Manual | Multi-Segment | Auto WB | 1/320s | F7.1 | 0.00 EV | ISO-100 | 250.00mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
안강에서
    
제목: 봄빛


사진가: 無 心 / 鄭 勳 * http://musim.co.kr

등록일: 2021-02-28 07:42
조회수: 8


M1DX9815_P1.jpg (636.2 KB)
M1DX9815_P.jpg (792.0 KB)

More files(3)...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
雪中每
無 心 / 鄭 勳
h:9
2021-03-03 20:23
봄빛
無 心 / 鄭 勳
h:8
2021-02-28 07:42
미련
無 心 / 鄭 勳
h:42
2018-08-11 11:37
분홍빛 아카시아
無 心 / 鄭 勳
h:44
2018-05-21 08:30
천성산 엘레지
無 心 / 鄭 勳
h:54
2018-04-30 07:01
노오란 상사화
無 心 / 鄭 勳
h:253 c:25 v:24
2014-08-18 21:43
아름다운 합창
無 心 / 鄭 勳
h:169 c:19 v:19
2016-09-13 21:11
물봉선화
無 心 / 鄭 勳
h:138 c:22 v:22
2016-09-12 08:43
가시연
無 心 / 鄭 勳
h:186 c:17 v:17
2016-08-24 23:02
나는 ?
無 心 / 鄭 勳
h:151 c:19 v:19
2016-07-08 08:14
봄의 전령
無 心 / 鄭 勳
h:284 c:25 v:25
2016-02-28 08:16
해바라기 정원에는...
無 心 / 鄭 勳
h:307 c:28 v:28
2015-08-23 23:40
1   2   3  
    
◆ 홈페이지에 게시된 사진작품은 본 사이트 를 감상을 목적으로 합니다. 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타 사이트 게재되는 것을 금지합니다 .◆
  Copyright(c) http://hoonphoto.kr/Design by Mungogae All rights reserved.