DB_navi7

메탕이야기
Canon | Canon EOS 5D Mark III | 2013-12-27 12:31:14
| Auto WB | 1/250s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-50 | 63.00mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
Canon | Canon EOS 5D Mark III | 2013-12-27 15:49:33
| Auto WB | 1/250s | F9.0 | 0.00 EV | ISO-100 | 16.00mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
Canon | Canon EOS 5D Mark III | 2013-12-27 15:58:37
| Auto WB | 1/80s | F2.8 | 0.00 EV | ISO-800 | 26.00mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
Canon | Canon EOS 5D Mark III | 2013-12-27 15:51:10
| Auto WB | 1/125s | F3.5 | 0.00 EV | ISO-400 | 16.00mm | Flash fired; Compulsory flash mode
Canon | Canon EOS 5D Mark III | 2013-12-26 16:36:07
| Auto WB | 1/125s | F6.3 | 0.00 EV | ISO-100 | 70.00mm | Flash not fired; Compulsory flash mode
메탕 몽홈스테이를 찯아서
    
제목: 메탕이야기


사진가: 無 心 / 鄭 勳 * http://musim.co.kr

등록일: 2021-02-28 10:03
조회수: 8


5DMK5971_1.jpg (1.06 MB)
5DMK6053_1.jpg (1.48 MB)

More files(4)...
의견(코멘트)을 작성하실 수 없습니다. 이유: 권한이 없는 회원레벨
메탕이야기
無 心 / 鄭 勳
h:8
2021-02-28 10:03
Phu Langka 美小女
無 心 / 鄭 勳
h:19
2020-02-09 18:50
놀이터
無 心 / 鄭 勳
h:44
2017-12-31 11:54
서원
無 心 / 鄭 勳
h:47
2017-09-10 16:07
Mae Hong Son 이야기
無 心 / 鄭 勳
h:26
2017-07-10 16:00
메홍손의 밤
無 心 / 鄭 勳
h:45
2016-11-08 11:13
그 아침은...
無 心 / 鄭 勳
h:86
2017-02-04 21:05
은하수는 흐르는데...
無 心 / 鄭 勳
h:240 c:15 v:16
2015-09-20 15:33
佛心
無 心 / 鄭 勳
h:175 c:18 v:18
2016-05-17 10:48
오면 가는것을...
無 心 / 鄭 勳
h:260 c:30 v:30
2015-05-14 21:17
우리의 멋
無 心 / 鄭 勳
h:282 c:21 v:20
2015-01-26 15:58
또 다른 삶
無 心 / 鄭 勳
h:289 c:18 v:18
2015-01-24 21:27
1   2  
    
◆ 홈페이지에 게시된 사진작품은 본 사이트 를 감상을 목적으로 합니다. 저작권자와의 상의 없이 이용하거나 타 사이트 게재되는 것을 금지합니다 .◆
  Copyright(c) http://hoonphoto.kr/Design by Mungogae All rights reserved.